'Nije problem to što pogriješiš, niti je isključivo vrlina priznati vlastitu grešku i prihvatiti mudri savjet. ZAPAMTI: Pravi izazov je tek nakon toga, da više nikada NE PONOVIŠ tu istu grešku!' Trebamo se potruditi...

 

Veličina nekog insana nije zbog onoga što on posjeduje, već zbog onoga što drugima daje! Pa i Sunce posjeduje vatru a čitav svemir obasjava svojom svjetlošću!

Nikad se ne postidi da udjeliš sadaku u hajirli aktivnost, pa makar ona bila i "mala". Ne zaboravi, ako zbog toga ništa ne udjeliš, onda si dao prednost ničemu u odnosu na nešto što sigurno vrijedi!

Dvije stvari su najčešće pokazatelji ljudske ličnosti: čovjekova strpljivost (sabur) onda kada nešto 'nema' a drugi to imaju, i njegovi postupci (prije svega zahvalnost) onda kada on 'ima' a drugi nemaju. ZAPAMTI: Sve što postoji u ovosvjetskom životu samo je ispit i iskušenje ljudima!

Koliko god da se trudio da razmisliš i da pažljivo probereš svoje riječi prije nego li išta progovoriš, neminovno ćeš naići na osobu koja će ih ružno i pogrešno protumačiti! Međutim, ti ipak reci ono što smatraš istinom a ostavi ljude neka maštaju šta god hoće!