Kudiš me zbog moga izgleda

Nije mahana to što je neko rođen kao siromah ili što 'ružno' izgleda, i na tome mu se nikad ne smiješ rugati ili ga zbog toga omalovažavati. Ipak on nije imao nikakve mogućnosti da na svoj izgled i porodično siromaštvo bilo kako utiče! ZAPAMTI: Prava mahana je kada neko ima 'prgav jezik' kojim nevaljalo govori i koji se ružno ponaša, i na te čovjekove mahane treba mudro i lijepim savjetom ukazati!

Suština problema

Suština naših životnih problema nije u tome što nismo uspjeli ostvariti naše ciljeve, već u tome što ih uopšte nikad i nismo postavili! Onaj koji nije postavio svoje ciljeve, takav je obično u službi realizacije tuđih ciljeva! ZAPAMTI: Odredi svoje životne ciljeve pa onda razmišljaj o načinima kako ćeš ih uspješno realizovati. 

Istinski izazov

'Nije problem to što pogriješiš, niti je isključivo vrlina priznati vlastitu grešku i prihvatiti mudri savjet. ZAPAMTI: Pravi izazov je tek nakon toga, da više nikada NE PONOVIŠ tu istu grešku!' Trebamo se potruditi...