Vrijednost ovosvjetskog života

Ovosvjetski život - dunjaluk, jeftina je roba, a njegove najvrijednije 'čari' mogu steći svi ljudi: i bogataš, i siromah, i kralj, i ministar... Međutim, Džennet je izuzetno skup i vrijedan, a njega će zaslužiti samo onaj ko bude činio dobra djela! 

Da vidimo ko si

Dvije stvari su najčešće pokazatelji ljudske ličnosti: čovjekova strpljivost (sabur) onda kada nešto 'nema' a drugi to imaju, i njegovi postupci (prije svega zahvalnost) onda kada on 'ima' a drugi nemaju. ZAPAMTI: Sve što postoji u ovosvjetskom životu samo je ispit i iskušenje ljudima!

Razlika između htijenja i lijenosti

"Osoba koja zna da je dugo čekaš pa i pored toga ne dolazi, uopće i ne zaslužuje da je više čekaš. Ako ti baš toliko treba, otiđi joj sam, potraži je!

Isto je i kad uzaludno čekaš da ti dođe USPJEH. Ne čekaj ga već mu sam pohrli ako ga istinski toliko želiš u svome životu!"